Copyworks tjänster

Låt en copywriter hjälpa dig med dina texter

Copyworks hjälper dig med text och kommunikation på svenska och engelska för att marknadsföra ditt företag och varumärke, samt dina produkter och tjänster. Copyworks har gedigen erfarenhet från olika marknadsavdelningar och byråer och kan vara med hela vägen i ditt projekt, eller endast delaktig i de delar som behöver förstärkas. Välkommen att höra av dig för ett möte eller en snabb offert!

Behöver du en copywriter eller webbredaktör på plats hos dig under en kortare eller längre tid?

Ibland har man behov av att jobba tätt tillsammans i ett projekt. Copyworks kan då sitta hos dig på hel- eller deltid under projektets gång.

Idéer & Koncept

Webbtexter

Webbuppdateringar

Kampanjer

Produktblad

Nyheter

Pay off

Foldrar/trycksaker

Pressmeddelanden

Paketering

Annonser

Nyhetsbrev

Strategisk marknadsplan

Företagspresentationer

DM

Sociala medier-strategi

Produktlansering

Statistik

Kommunikationsstrategi

Namnförslag

Redaktionell text

Varumärkesguide

Hemsida

Språkgranskning och redigering

 VOD                Reklamfilm/VO  Engelsk text och översättning
 
Back to top