Pressmeddelande 13 september 2011

 

Starke Arvid satsar på studenter i styrelsen

För ett par år sedan tog Starke Arvid ett styrelsebeslut på att engagera en student per år i styrelsen. Till grund för beslutet låg en önskan om att avdramatisera och skapa förståelse för hur styrelsearbete fungerar. Dessutom ser Starke Arvid stor potential i att kunna tillvarata studenters åsikter för att kunna erbjuda en arbetsplats som kan möta framtidens krav och önskemål.

 

Starke Arvid som är ledande i Sverige inom ergonomiska och resurseffektiva byggprodukter har sedan ett par år tillbaka alltid en student sittande i styrelsen. Studenten i styrelsen för Starke Arvid deltar som adjungerad, men arbetar på precis samma sätt som övriga styrelsemedlemmar. Det innebär deltagande på fyra till sex styrelsemöten per år och delaktighet i arbetet mellan dessa möten.

Antagningen till styrelseplatsen sker genom att Starke Arvid kommunicerar ut en skarp uppgift som är centrerad runt det arbete som väntar studenten under det kommande året. I år var uppgiften att skapa en sälj- och marknadsplan inför förvärvet av Fjärås.  Studenter från alla högskolor och universitet är välkomna med sin ansökan.

Idén om att ha studenter i styrelsen kom till när ledningen på Starke Arvid funderade på hur de ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare om 10 år.

– Studenterna bidrar med spetskompetens, akademisk höjd och nya samt beprövade modeller från högskolan som vi kan använda i vår verksamhet. De har också goda tankar kring Starke Arvid som arbetsgivare och hur nästa generations kravbild kommer se ut i yrkeslivet, frågor som vi inte kan blunda för, säger Mattias Hellner, VD på Starke Arvid, och fortsätter:

– Vi vill vi stimulera fler företag till sådana här initiativ. Vi tror att man genom detta kan öka förståelsen för entreprenörskap och skapa en brygga mellan utbildning och företagande som för Sverige är av stor vikt.

Som exempel på vad samarbetet leder till rent konkret, kan nämnas att sittande student gör en noggrann genomlysning av marknaden för Fjärås. Ett arbete som är av högsta prioritet då Fjärås är ett företag Starke Arvid nyligen förvärvat och därför behöver planera satsningen framåt för.

Förhoppningen är även att locka andra företag och branscher att ta efter modellen med kunskapsutbyte genom att engagera studenter och ungdomar i verksamheten samt att dra nytta av deras åsikter och önskemål. Det är till exempel utmärkta förutsättningar för samarbeten mellan högskola/universitet och företag.

Ur studentens perspektiv är insikt i styrelsearbete en stimulerande utmaning som leder till personlig utveckling och rent generellt är en god merit för det kommande arbetslivet.

– Som den första studenten i Starke Arvids styrelse har min huvudsakliga uppgift varit att utforma uppdraget och sätta upp riktlinjer för hur ett långsiktigt arbete med studenter i bolagsstyrelsen ska bli framgångsrikt. Mitt intresse för företagsledning var något jag hade med mig in i uppdraget och under året som gått har jag fått en god förståelse för styrning av ett medelstort industriföretag. För mig har uppdraget kompletterat min civilingenjörsutbildning och breddat min kompetens inför mitt kommande arbetsliv, säger Jakob Stigson, civilingenjör i Industriell ekonomi och avgående från uppdraget som första student i Starke Arvids styrelse.

Karl Tiselius som precis tillträtt som ny student i styrelsen, studerar Industriell ekonomi på Chalmers masterprogram Supply Chain Management.

– Jag drivs av utmaningar och lämnar mer än gärna skolbänken för att få komma ut i verkligheten. Att få möjlighet att vara delaktig i ett företag ett helt år och dessutom sitta med i styrelsen känns nästan overkligt och jag känner mig lyckligt utvald. Min förhoppning är att jag hittar en bra balans mellan mina studier och styrelsearbetet, samt att jag efter uppdraget får en naturligare övergång till arbetslivet.  Jag tror även att jag kommer vara en betydelsefull källa till vad min generation tycker är hållbart och rätt för framtiden, säger han.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Hellner, VD, tel: 0703-08 89 69, e-post: mattias.hellner@starkearvid.se

 

Om Starke Arvid
Sedan 1978 har Starke Arvid tillverkat och utvecklat ergonomiska hjälpmedel för yrkesfolk inom byggbranschen. Många års samarbete med innovativa byggnadsarbetare och företag har gjort varumärket Starke Arvid starkt inom bygg- och entreprenadbranschen. Starke Arvid har utvecklat konkreta idéer kring hur man kan effektivisera arbetet på byggarbetsplatsen. I utvecklingen av nya produkter strävar Starke Arvid alltid efter att eliminera slöserier i arbetsprocesserna för att frigöra värdeskapande tid. Starke Arvid omsatte 65 miljoner under 2010 och har idag 45 medarbetare.
För mer information, se: www.starkearvid.se

 

Pressmeddelande Starke Arvid

  • Categories →
  • News
  • Pressrelease
 

Clients

client logos
 
Back to top