New ways to a tighter Big Band – The General Method, Mats Holmquist
New ways to a tighter Big Band – The General Method, Mats Holmquist
New ways to a tighter Big Band – The General Method, Mats Holmquist

Copyworks översatte samt redigerade en jazzbok från svenska till engelska – New ways to a tighter band, The General Method.  Boken blev år 2009 utgiven internationellt via ett av världens största musikförlag, Aebersold Music.
Läs mer om författaren Mats Holmquist här

New ways to a tighter Big Band – The General Method, Mats Holmquist

  • Categories →
  • Print
 

Clients

client logos
 
Back to top